LỊCH KIỂM TRA TỐT NGHIỆP 7/2018

Cập nhật lúc: 19:31 18/06/2018

  

LỊCH KIỂM TRA TỐT NGHIỆP

TT

Lớp - Khóa

Số lượng

Ngày kiểm tra

05/7

16/7

24/7

30/7

01

B2K262

65

X

 

 

 

02

DK115

8

X

 

 

 

03

B1-ATK11

5

 

X

 

 

04

B2K263

100

 

X

 

 

05

B2K264

55

 

X

 

 

06

DK116

8

 

X

 

 

07

B2K266

50

 

 

X

 

08

DK117

8

 

 

X

 

09

EK108

10

 

 

X

 

10

B2K265

50

 

 

 

X

11

B2K267

50

 

 

 

X

12

B2K268

60

 

 

 

X

Tổng

469

73

168

68

160

Lưu ý: Học viên có mặt tại trường trước 13h00' 
Khi đi thi mang theo:

1.    Bút

2.   CMND

3.   Thẻ học viên

4.  Giày hoặc dép quai hậu

5.   Áo đồng phục