7.ĐIỀU KIỆN HỌC LÁI XE ĐỐI VỚI TỪNG HẠNG

Cập nhật lúc: 18:10 13/12/2017

ĐIỀU KIỆN HỌC LÁI XE  ĐỐI VỚI TỪNG HẠNG

*Điều kiện đối với người học lái xe ô tô hạng B2

Điều kiện học bằng lái xe hạng B2: Công dân Việt Nam 18 tuổi trở lên (tính theo ngày/tháng/năm sinh đến ngày dự sát hạch), có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật, có CMND/ hộ chiếu còn thời hạn. Đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ GTVT.

Hoặc nâng hạng B1-B2 đối với người học đã có bằng lái xe hạng B1 (số sàn) đủ 01 năm trở lên tính từ ngày cấp theo duong lịch

* Điều kiện đối với người học lái xe ô tô hạng C

Điều kiện học bằng lái xe hạng C: Công dân Việt Nam 21 tuổi trở lên đến ngày dự sát hạch, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật, có CMND/ hộ chiếu còn thời hạn. Đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ GTVT

- Hoặc nâng hạng B2-C đối với người học đã có bằng lái xe hạng B2, đủ 3 năm trở lên tính từ  ngày cấp theo dương lịch

*Điều kiện đối với người học lái xe ô tô hạng D
Điều kiện học bằng lái xe hạng C: Công dân Việt Nam 24 tuổi trở lên đến ngày dự sát hạch, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật, có CMND/ hộ chiếu còn thời hạn. Đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ GTVT

- Có bằng lái xe hạng B2 đủ 5 năm trở lên (ngày tháng năm cấp theo dương lịch) B2-D

Hoặc bằng lái xe hạng C đủ 3 năm trở lên tính đến ngày tham dự khóa học C-D

- Bản khại số KM lái xe an toàn trong quá trình hành nghề

-Bằng tốt nghiệp (trình độ văn hóa) tối thiểu từ phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên

*Điều kiện đối với người học lái xe ô tô hạng E

Điều kiện học bằng lái xe hạng C: Công dân Việt Nam 27 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Đủ năng lực hành vi và năng lực pháp luật, có CMND/ hộ chiếu còn thời hạn. Đảm bảo các điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ GTVT

- Có bằng lái xe hạng C đủ 5 năm trở lên (ngày tháng năm cấp theo dương lịch)   C-E

Hoặc bằng lái xe hạng D đủ 3 năm trở lên tính đến ngày tham dự khóa học           D-E

- Bản khại số KM lái xe an toàn trong quá trình hành nghề

-Bằng tốt nghiệp (trình độ văn hóa) tối thiểu từ phổ thông cơ sở hoặc tương đương trở lên