Phí ôn luyện xe thiết bị, thuê sân, thuê xe tập lái

Cập nhật lúc: 09:21 02/04/2021

LỆ PHÍ ÔN LUYỆN XE THIẾT BỊ TRONG HÌNH:

HẠNG B1,B2    -    450.000 đ/giờ

HẠNG C           -    450.000 đ/giờ

HẠNG D           -    500.000 đ/giờ

HẠNG E           -    550.000 đ/giờ

 

LỆ PHÍ ÔN LUYỆN XE THIẾT BỊ ĐƯỜNG TRƯỜNG:

HẠNG B1,B2    -   450.000 đ/giờ

HẠNG C           -    450.000 đ/giờ

HẠNG D           -    550.000 đ/giờ

HẠNG E           -    550.000 đ/giờ