Trung tâm Sát hạch lái xe

Cập nhật lúc: 08:50 02/04/2021

 

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE 

CHUẨN LOẠI I QUỐC GIA

 

 

  • Ngày 01/08/2006 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho công ty cổ phần VINASME Tây Nguyên đầu tư xây dựng Trung tâm SHLX Cơ giới đường bộ Đắk Lắk theo công văn số: 2231/UBND-CV.
  • Ngày 02/01/2008 Cục đường bộ Việt Nam ban hành văn bản số: 13/CĐBVN-QLPT&NL xác nhận Trung tâm SHLX Cơ giới đường bộ loại I Đắk Lắk đủ điều kiện hoạt động.
  • Ngày 02/08/2008 xét tờ trình số 18/TT-Cty của Công ty cổ phần VINASME Tây Nguyên, về việc đề nghị cho phép thành lập Trung tâm sát hạch lái xe Vinasme Tây Nguyên. Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 434/TTr-SNV, ngày 14 tháng 8 năm 2008, cho phép thành lập Trung tâm sát hạch lái xe VINASME Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp dịch vụ trực thuộc Trường trung cấp nghề Vinasme Tây Nguyên; địa điểm của Trung tâm đặt tại số 03 Phạm Hùng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.