Hotline: (0262). 3877 449

Từ 1/6/2020, cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới có mã QR

Từ 1/6/2020, cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới có mã QR

Những điểm mới bộ đề 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Những điểm mới bộ đề 600 câu hỏi thi sát hạch lái xe

Từ ngày 7-5, đi tàu xe, máy bay không còn phải giãn cách

Từ ngày 7-5, đi tàu xe, máy bay không còn phải giãn cách

Lùi thời gian áp dụng bộ 600 câu hỏi thi bằng lái xe đến 1/8/2020

Lùi thời gian áp dụng bộ 600 câu hỏi thi bằng lái xe đến 1/8/2020

Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

Một số tuyến vận tải cố định được phép hoạt động trở lại

Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4/2020

Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1/4/2020

Tạm thời không xử lý các đơn vị vận tải hành khách không đảm bảo số chuyển khai thác tuyến trong thời gian có dịch COVID-19

Tạm thời không xử lý các đơn vị vận tải hành khách không đảm bảo số chuyển khai thác tuyến trong thời gian có dịch COVID-19

Mập mờ thông tin tuyển sinh của một cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Mập mờ thông tin tuyển sinh của một cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Không sử dụng bia, rượu khi lái xe: Người dân đã có ý thức hơn

Không sử dụng bia, rượu khi lái xe: Người dân đã có ý thức hơn

Tham gia giao thông an toàn trong dịch Corona

Tham gia giao thông an toàn trong dịch Corona

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE