Hotline: (0262). 3877 449

Từ lái xe thành "nhà báo"

http://baodaklak.vn/channel/3484/201906/tu-lai-xe-thanh-nha-bao-5638215/

Tăng độ khó khi cấp GPLX, kiểm tra đột xuất các trung tâm đăng kiểm

http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Tang-do-kho-khi-cap-GPLX-kiem-tra-dot-xuat-cac-trung-tam-dang-kiem/367615.vgp

Thi lấy giấy phép lái xe sẽ khó hơn

https://www.baogiaothong.vn/thi-bang-lai-xe-se-kho-hon-d426047.html

Khi mỗi tài xế là một tuyên truyền viên

https://www.atgt.vn/khi-moi-tai-xe-la-mot-tuyen-truyen-vien-d424810.html

Thức tỉnh người cầm lái, lan tỏa thông điệp uống có trách nhiệm

https://www.atgt.vn/thuc-tinh-nguoi-cam-lai-lan-toa-thong-diep-uong-co-trach-nhiem-d424485.html

Ô tô đi sai làn đường bị phạt bao nhiêu tiền?

https://xe.baogiaothong.vn/o-to-di-sai-lan-duong-bi-phat-bao-nhieu-tien-d422449.html

Cần tước bằng vĩnh viễn lái xe sử dụng rượu bia gây TNGT nghiêm trọng

https://www.baogiaothong.vn/mong-moi-dao-luat-du-manh-de-tri-ma-men-d422181.html

Bia rượu đã làm gia đình tôi tan nát…

http://www.atgt.vn/bia-ruou-da-lam-gia-dinh-toi-tan-nat-d421112.html

Đề xuất phạt tới 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 2 năm với tài xế uống rượu/bia

https://tintaynguyen.com/de-xuat-phat-toi-40-trieu-dong-tuoc-quyen-su-dung-gplx-2-nam-voi-tai-xe-uong-ruou-bia/861299/

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phải có chế tài nghiêm để ngăn vi phạm ATGT

http://www.baogiaothong.vn/bo-truong-nguyen-van-the-phai-co-che-tai-nghiem-de-ngan-vi-pham-atgt-d419655.html

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE