(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

VINASME Tây Nguyên - Thương hiệu đào tạo lái xe uy tín từ 2007

Sử dụng điện thoại khi lái xe: Tai nạn chực chờ

Sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Song, thực tế vẫn còn nhiều người vừa lái xe vừa nghe điện thoại, thậm chí lướt web…, tiềm...