Hotline: (0262). 3877 449

Giáo viên Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên đạt giải bài viết hay nhất tuần cuộc thi Khẩn cấp ngăn chặn ma men lái xe

https://www.baogiaothong.vn/ba-tac-pham-dat-giai-nhat-tuan-dien-dan-khan-cap-ngan-chan-ma-men-lai-xe-d421572.html

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Hơn 200 học viên tham gia lễ khai giảng lớp học lái xe ô tô hạng B2 khóa 295, 296, 249, CK129

Hơn 200 học viên tham gia lễ khai giảng lớp học lái xe ô tô hạng B2 khóa 295, 296, 249, CK129

Tháng 5 Đến VINASME Tây Nguyên- Hoa Nở trên sân tập

Tháng 5 Đến VINASME Tây Nguyên- Hoa Nở trên sân tập

Sinh hoạt chuyên môn tháng 4/2019

Nâng cao kết quả sát hạch của học viên học lái xe ô tô

Tháng tư đến với Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên

Tháng tư đến với Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên

Sinh hoạt chuyên môn tháng 3/2019

Sinh hoạt chuyên môn tháng 3/2019

Đến với Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên để được học bài bản lái an tâm

Đến với Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên để được học bài bản lái an tâm

Những hình ảnh đep của thầy, trò Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên bài 2

Những hình ảnh đep của thầy, trò Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên bài 2

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE