Biển số định danh chính thức có hiệu lực, người mua bán xe cần chú ý những gì?

Cập nhật lúc: 15:47 15/08/2023

Từ hôm nay (15/8), Thông tư 24/2023 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Chủ phương tiện sẽ phải giữ lại đăng ký và biển số khi bán (cho tặng, thừa kế...) ô tô, xe máy.

Từ ngày hôm nay (15/8), Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.

Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh.

Theo Thông tư 24/2023, quy trình cấp biển số định danh vẫn là bấm ngẫu nhiên để ra 5 số hoặc qua hình thức đấu giá biển số xe.

Cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe

Nếu như trước đây, chủ phương tiện bán ô tô, xe máy sẽ bán xe cùng biển số. Tuy nhiên, từ hôm nay, chủ phương tiện phải giữ lại biển số và đăng ký để nộp cho cơ quan công an.

Trường hợp chủ phương tiện mua xe mới sẽ đề nghị công an cấp lại số biển số cũ và làm đăng ký xe mới.

Trong trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.

Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm, kể từ ngày thu hồi đăng ký, biển số. Quá thời hạn trên, cơ quan đăng ký sẽ thu hồi đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác.

Khi bán xe, chủ phương tiện phải nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan công an

Mỗi biển số được gắn với một xe nên cá nhân có nhiều xe thì sẽ được cấp nhiều biển số khác nhau. Tất cả biển đều được gắn với định danh của chủ xe đó.  

Khi biển số đã được định danh, chủ xe mà chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành này sang địa phương khác thì họ vẫn được giữ lại biển số định danh theo quy định và không phải đổi biển số.

Theo Thông tư 24/2023, xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Nếu chủ xe làm thủ tục thu hồi trước 15/8 thì số biển số đó được chuyển vào kho để cấp lại cho người khác.

Với biển 3 hoặc 4 số, người dân sử dụng lưu hành bình thường. Tuy nhiên, khi mua bán, sang nhượng hay thừa kế, biển số đó được chuyển thành biển định danh.

Nguồn: Vietnamnet.vn