Giấy phép lái xe mới sẽ có 12 điểm, bị trừ hết phải thi lại từ đầu?

Cập nhật lúc: 09:35 25/08/2020

Giấy phép lái xe mới sẽ có 12 điểm, bị trừ hết phải thi lại từ đầu?

Giấy phép lái xe mới sẽ có 12 điểm để trừ dần

Tại dự thảo Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông mới được trình Chính phủ, Bộ Công an đề xuất GPLX có tổng là 12 điểm. Giấy phép lái xe bị trừ điểm khi người điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong trường hợp bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe sẽ không còn hiệu lực. Người lái xe muốn được cấp giấy phép lái xe mới, phải học và thi sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày giấy phép lái xe không còn hiệu lực.

Mọi hành vi gian lận ảnh hưởng đến kết quả trừ điểm trên giấy phép lái xe sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng theo đề xuất nêu trên, dữ liệu về điểm trừ đối với người vi phạm sẽ được cập nhật về hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi hình thức xử phạt có hiệu lực thi hành.

Bộ Công an cũng đề xuất Chính phủ sẽ quy định cụ thể về việc trừ điểm giấy phép lái xe.