Phân hạng GPLX do Bộ Công an đề xuất có gì mới?

Cập nhật lúc: 23:20 01/09/2020

Phân hạng GPLX do Bộ Công an đề xuất có gì mới?

Tại dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT, Bộ Công an đề xuất chia 11 hạng GPLX khác nhau, trong đó có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành.

Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự ATGT đường bộ vừa trình Chính phủ, Bộ Công an đề xuất rất nhiều quy định mới về Giấy phép lái xe (GPLX). Theo đó, Bộ Công an chia GPLX thành 11 hạng khác nhau thay vì 15 hạng như hiện nay, gồm các hạng A1, A2, A3, B, C, D1, D, BE, CE, D1E, DE.

Theo đó, hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy-lanh từ 50 đến 175 cm3. Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xy-lanh từ trên 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1. Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho GPLX hạng A1.

Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe); xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên trở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B có gắn kèm rơ móoc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc không vượt quá 750 kg.

Hạng C cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 kg; các loại xe ô tô tải quy định cho GPLX hạng C có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B.

Hạng D1 cấp cho người lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ (kể cả chỗ của người lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D1 có gắn kèm rơ móoc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B, C.

Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ (kể cả chỗ ngồi của lái xe); các loại xe ô tô chở người quy định cho GPLX hạng D có gắn kèm rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc không vượt quá 750 kg; các loại xe quy định cho GPLX hạng B, C, D1.

Hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng B khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc trên 750 kg.

Hạng CE cấp cho người lái xe để để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng C khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ-moóc.

Hạng D1E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho GPLX hạng D1 khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc trên 750 kg.

Hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô theo quy định cho GPLX hạng D khi kéo rơ-moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ móoc trên 750 kg; xe ô tô chở khách nối toa.

Điểm đáng chú ý, tại Khoản 4 Điều này cũng quy định người khuyết tật điều khiển phương tiện tham gia giao thông được cấp GPLX phù hợp với loại xe và tình trạng khuyết tật.

Hiện nay, Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đang quy định có 15 hạng GPLX bao gồm: A1, A2, A3, A4, B1 số tự động, B1 cấp cho người không hành nghề lái xe, B2, C, D, E, F, FB2, FC, FD, FE.