Trước khi đăng kiểm, chủ xe đừng làm những việc này

Cập nhật lúc: 14:38 22/08/2019

Trước khi đăng kiểm, chủ xe đừng làm những việc này

Chưa đóng phạt nguội hoặc thêm ghế cho xe là hai trong số những điều khiến xe gặp khó khi đăng kiểm.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Cục đăng kiểm Việt Nam