Hotline: (0262). 3877 449

Hotline: (0262). 3877 449

Nâng hạng C, D, E

<Người có GPLX hạng C, D, E được điều khiển loại xe nào?>

Nâng hạng 1 bậc: 5.500.000 đ

Nâng hạng 2 bậc6.000.000 đ

Nâng hạng C-D-E tại các chi nhánh (Eakar, Buôn Hồ)6.000.000 đ

Hồ sơ đăng ký:

- 6 ảnh thẻ 3x4 nền xanh (có thể chụp trực tiếp tại phòng tuyển sinh).

- 2 chứng minh nhân dân photo (không cần công chứng).

- Giấy khám sức khỏe.

- Hồ sơ đăng ký (mua tại phòng đào tạo).

Thông tin chi tiết

Điều kiện để nâng dấu giấy phép lái xe hạng B2 lên hạng C

 • Điều kiện để nâng hạng B2 lên hạng C: Đang có giấy phép lái xe B2 còn thời hạn.
 • Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 phải được từ 3 năm trở lên.
 • Độ tuổi phải từ 21 tuổi trở lên.
 • Số Km lái xe an toàn từ 50.000Km trở lên

Điều kiện để nâng dấu giấy phép lái xe hạng B2 và C lên hạng D

 • Điều kiện để nâng hạng B2, C lên hạng D: Đang có giấy phép lái xe B2, C còn thời hạn.
 • Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 phải được từ 5 năm trở lên. Hạng C phải từ 3 năm trở lên
 • Độ tuổi phải từ 24 tuổi trở lên.
 • Số Km lái xe an toàn từ 100.000Km trở lên
 • Phải có bằng tốt nghiệp văn hóa cấp 2 hoặc cấp 3 trở lên. ( bắt buộc )

Điều kiện để nâng dấu giấy phép lái xe hạng C và D lên hạng E

 • Điều kiện để nâng hạng C, D lên hạng E: Đang có giấy phép lái xe C, D còn thời hạn.
 • Giấy phép lái xe ô tô hạng C phải được từ 5 năm trở lên. Hạng D phải từ 3 năm trở lên
 • Độ tuổi phải từ 27 tuổi trở lên.
 • Số Km lái xe an toàn từ 100.000Km trở lên
 • Phải có bằng tốt nghiệp văn hóa cấp 2 hoặc cấp 3 trở lên. ( bắt buộc )
Các khóa học khác