(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

(0262) 3877 449 (giờ hành chính)
0848 75 44 99 (ngoài giờ hành chính)

Nâng hạng C, D, E

<Người có GPLX hạng C, D, E được điều khiển loại xe nào?>

Nâng hạng 1 bậc: 12.000.000 đ

Nâng hạng 2 bậc12.500.000 đ

Ghi chúMức phí trên đã bao gồm học phí, phí ôn luyện, thi thử, phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe.

Hồ sơ đăng ký:

- 6 ảnh thẻ 3x4 nền xanh, chụp không quá 6 tháng (2 ảnh đối với hồ sơ hạng A1, có thể chụp trực tiếp tại phòng tuyển sinh).

- 2 bản sao căn cước công dân đối với hồ sơ A2, B1, B2, C, D, E.

  1 bản sao đối với hồ sơ hạng A1.

   (không cần công chứng)

- Giấy khám sức khỏe.

- Hồ sơ đăng ký (mua tại phòng đào tạo).

Thông tin chi tiết

Điều kiện để nâng dấu giấy phép lái xe hạng B2 lên hạng C

 • Điều kiện để nâng hạng B2 lên hạng C: Đang có giấy phép lái xe B2 còn thời hạn.
 • Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 phải được từ 3 năm trở lên.
 • Độ tuổi phải từ 21 tuổi trở lên.
 • Số Km lái xe an toàn từ 50.000Km trở lên

Điều kiện để nâng dấu giấy phép lái xe hạng B2 và C lên hạng D

 • Điều kiện để nâng hạng B2, C lên hạng D: Đang có giấy phép lái xe B2, C còn thời hạn.
 • Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 phải được từ 5 năm trở lên. Hạng C phải từ 3 năm trở lên
 • Độ tuổi phải từ 24 tuổi trở lên.
 • Số Km lái xe an toàn từ 100.000Km trở lên
 • Phải có bằng tốt nghiệp văn hóa cấp 2 hoặc cấp 3 trở lên. ( bắt buộc )

Điều kiện để nâng dấu giấy phép lái xe hạng C và D lên hạng E

 • Điều kiện để nâng hạng C, D lên hạng E: Đang có giấy phép lái xe C, D còn thời hạn.
 • Giấy phép lái xe ô tô hạng C phải được từ 5 năm trở lên. Hạng D phải từ 3 năm trở lên
 • Độ tuổi phải từ 27 tuổi trở lên.
 • Số Km lái xe an toàn từ 100.000Km trở lên
 • Phải có bằng tốt nghiệp văn hóa cấp 2 hoặc cấp 3 trở lên. ( bắt buộc )
Các khóa học khác