Tăng cường tuyên truyền về Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Cập nhật lúc: 08:41 28/11/2022

Ngày 24/11/2022, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/BATGT-VP về việc “Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022”.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đến toàn bộ đội ngũ lái xe; đồng thời căn cứ vào tiêu chí, thể lệ của giải thưởng, rà soát, kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 cho các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe, đạt các tiêu chí theo kế hoạch, thể lệ.

"Vô lăng vàng" là giải thưởng thường niên của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, số 80B - đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; đề nghị các đơn vị gửi bản mềm (file word) tóm tắt thành tích theo quy định tại Thể lệ qua địa chỉ Email: vlvquocgia@gmail.com.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 10/12/2022.