Hotline: (0262). 3877 449

TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (19/7/2017)

Ngày 17/8/2017 trường TCN Vinasme Tây nguyên tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ cho 105 học viên của Trung Tâm Đào Tạo Nghề Tại ĐăkLăk (Trường CĐN số 5).

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KỲ 8 NĂM 2017

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới hướng đến chất lượng của học viên sau khi ra trường phải nắm bắt được Luật giao thông đường bộ và tự tin điều khiển phương tiện tham gia giao thông an...

TRƯỜNG TCN VINASME TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA TỐT NGHIỆP (04/8/2017)

Ngày 4/8/2017 Trường TCN VINASME Tây Nguyên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề cho 259 học viên lái xe các hạng B2 K234, B2 K235, hạng C K102, Hạng D K103, Hạng E K94

TIN SÁT HẠCH NGÀY 1/8/2017

Hội đồng sát hạch sẽ đánh giá kết quả sát hạch cho từng học viên qua các phần thi lý thuyết và bài thi thực hành bao gồm: 11 bài tổng hợp trong hình và bài thực hành lái xe trên đường trường qua hệ...

TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG KHÓA MỚI (29/7/2017)

Trường TCN Vinasme Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp học lái xe ô tô hạng B1 ATK7, B2 K244, B2 K245, Hạng C K107.

KHAI GIẢNG (29/07/2017)

Phòng Đào Tạo thông báo kế hoạch khai giảng ngày 29/07/2017.

TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (25/7/2017)

Ngày 25/7/2017 trường TCN Vinasme Tây nguyên tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ cho 231 học viên của trường.

TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ (19/7/2017)

Ngày 19/7/2017 trường TCN Vinasme Tây nguyên tổ chức kỳ sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ cho 214 học viên của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp Thành Luân.

TRƯỜNG TCN VINASME TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA TỐT NGHIỆP (14/7/2017)

Ngày 14/7/2017 tại Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN VINASME Tây Nguyên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề cho 155 học viên lái xe các hạng B2 K233, hạng E K93.

TRƯỜNG TCN VINASME TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG KHÓA MỚI (8/7/2017)

Trường TCN Vinasme Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp học lái xe ô tô hạng B2 K242, k243.

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE