Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch Ô tô ngày 25/01 và Mô tô ngày 28/01/2024

Cập nhật lúc: 15:01 02/02/2024

Đã có GPLX các học viên thi đạt kỳ sát hạch Ô tô ngày 25/01 và Mô tô ngày 28/01/2024

Phòng Đào tạo Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên trân trọng thông báo:

Các anh/chị học viên đã thi đạt kỳ sát hạch Ô tô ngày 25/01 và Mô tô ngày 28/01/2024 vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên để nhận GPLX. Thời gian trả GPLX từ 09h00 ngày 02/02/2024 đến 15h00 ngày 05/02/2024.

Lưu ý:

- Khi đi anh/chị mang theo CCCD/CMND.

- Vui lòng đến nhận trực tiếp, không nhờ người khác nhận thay.

Phòng Đào tạo xin chúc mừng các anh/chị học viên. Chúc các anh/chị vững tay lái trên các cung đường, VI VU VUI VẺ.