Kế hoạch khai giảng ngày 07/04/2018 ( B2-K265, B2-K266, B2-K267, C-K115 )

Cập nhật lúc: 14:28 06/04/2018

Kế hoạch khai giảng ngày 07/04/2018 ( B2-K265, B2-K266, B2-K267, C-K115 )

CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG

1. Thời gian:

  • 7h30' ngày 07 tháng 04 năm 2018 Chuyên viên Bộ phận Đào tạo và Học viên có mặt để làm thủ tục chuẩn bị buổi lễ.

  • khai mạc vào lúc : 8h00' ngày 07/04/2018

2. Địa điểm: Hội trường A1

3. Trang phục:

  • Đại biểu đeo và vạt, mặc đồng phục ( nếu là giáo viên )

  • Học viên mặc đồng phục nếu là học viên của trường

4 . Nội dung chương trình:

 

TT

Thời gian

Nội dung

Bộ phận thực hiện

Ghi chú

1

7h30'

Ổn định tổ chức, điểm danh; phổ biến thông tin liên quan đến khóa học, hướng dẫn học viên làm Hợp đồng đào tạo.

Phòng ĐT

Ông Phạm Trung Thành

Bà Ngô Thị Kiều Trang

Bà Trần Thị Bích Phượng

 

2

8h00'

Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn khai giảng

Phòng ĐT

Ông Phạm Trung Thành

 

3

8h15'

HĐQT, BGH phát biểu ý kiến

Ông Lương Văn Lục

 

4

8h40'

 

Phát biểu ý kiến của giáo viên và học viên

 

Đại diện học viên

Đại diện GV

 

5

9h00'

Bế mạc; Bàn giao học viên cho Khoa ĐTLX

Phòng ĐT, Khoa ĐTLX