Khóa đào tạo lái xe CK144, DK162-163, EK146 bước vào lễ tốt nghiệp

Cập nhật lúc: 15:39 29/04/2021

Khóa đào tạo lái xe CK144, DK162-163, EK146 bước vào lễ tốt nghiệp

Ngày 29/4 là ngày đáng nhớ của các khóa đào tạo lái xe CK144, DK162-163, EK146, vì hôm nay là ngày các khóa này bước vào lễ tốt nghiệp. Đây là điều kiện cần đề các học viên tham gia vào kì sát hạch quốc gia để cấp GPLX, mở ra những hướng đi nghề nghiệp mới cho các học viên.