Ngày 11/01/2021: Các lớp B2K337,338; B2-CK68; DK160; EK143 tham gia kì Tốt nghiệp cuối khóa

Cập nhật lúc: 13:52 11/01/2021

Ngày 11/01/2021: Các lớp B2K337,338; B2-CK68; DK160; EK143 tham gia kì Tốt nghiệp cuối khóa