Thông báo về việc tạm dừng hoạt động học tập và giảng dạy tại TT GDNN VINASME Tây Nguyên để phòng chống sự lây lan dịch Covid-19

Cập nhật lúc: 21:33 04/08/2020

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động học tập và giảng dạy tại TT GDNN VINASME Tây Nguyên đề phòng chống sự lây lan dich Covid-19