Tích cực học tập và ôn luyện trên sân trường

Cập nhật lúc: 23:07 01/09/2020

Tích cực học tập và ôn luyện trên sân trường

Các hình ảnh là bức tranh chân thực về các hoạt động học tập và ôn luyện trên sân hàng ngày tại VINASME Tây Nguyên.