Hotline: (0262). 3877 449

Phối hợp tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe

https://xe.baogiaothong.vn/phoi-hop-tim-giai-phap-nang-cao-chat-luong-dao-tao-lai-xe-d418366.html

Ô tô đi sai làn đường bị phạt bao nhiêu tiền?

https://xe.baogiaothong.vn/o-to-di-sai-lan-duong-bi-phat-bao-nhieu-tien-d422449.html

Sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2019

Nâng cao trách nhiệm của giáo viên với học viên học lái xe ô tô

Cho con chưa có bằng lái xe khách rồi gây tai nạn, người cha bị khởi tố

https://www.baogiaothong.vn/cho-con-chua-co-bang-lai-xe-khach-roi-gay-tai-nan-nguoi-cha-bi-khoi-to-d422263.html

Cần tước bằng vĩnh viễn lái xe sử dụng rượu bia gây TNGT nghiêm trọng

https://www.baogiaothong.vn/mong-moi-dao-luat-du-manh-de-tri-ma-men-d422181.html

Giáo viên Trung tâm GDNN VINASME Tây Nguyên đạt giải bài viết hay nhất tuần cuộc thi Khẩn cấp ngăn chặn ma men lái xe

https://www.baogiaothong.vn/ba-tac-pham-dat-giai-nhat-tuan-dien-dan-khan-cap-ngan-chan-ma-men-lai-xe-d421572.html

Bia rượu đã làm gia đình tôi tan nát…

http://www.atgt.vn/bia-ruou-da-lam-gia-dinh-toi-tan-nat-d421112.html

Ngoài dạy kỹ năng, tài xế nữ cần được rèn cả tâm lý

http://www.atgt.vn/ngoai-day-ky-nang-tai-xe-nu-can-duoc-ren-ca-tam-ly-d421115.html

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Sân tập lái xe VINASME Tây Nguyên

Hướng dẫn thi sát hạch
Hướng dẫn thi sát hạch
Phần mềm ôn luyện
Phần mềm ôn luyện
Tư vấn đào tạo
Tư vấn đào tạo
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SÁT HẠCH
LIÊN KẾT WEBSITE